plakat w kolorach biało granatowo brązowym, na górze zdjęcie szopki, poniżej informacje o konkursie

Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Ceramicznym ,,Do szopy, hej!" Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do rodzin oraz osób indywidualnych.
Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
W jednej grupie mogą pracować jednocześnie trzy rodziny - do czterech osób.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 29 listopada 2021 r na www.strefazajec.pl

Termin i miejsce:
4 grudnia 2021
Grupa I – godz. 10.00 – 12.00
Grup II – godz. 12.15 – 14.15
Miejsce: Dom Kultury „Włochy” – pracownia „Lepianka”
ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa
ZAPISY

5 grudnia 2021,
Grupa I – godz. 10.00 – 12.00
Grup II – godz. 12.15 – 14.15
Miejsce: Artystyczny Dom Animacji – pracownia ceramiczna ADA
ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, Warszawa
ZAPISY

Wernisaż, ogłoszenie wyników oraz odbiór prac planowane są 18 grudnia 2021 – godz. 16.00
Miejsce: Artystyczny Dom Animacji – filia Domu Kultury „Włochy”
ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, Warszawa

Konkurs jest odpłatny. Opłata rodzinna (do czterech osób) wynosi 40 zł za 120 min zajęć. Dopłata za kolejną osobę wynosi 5 zł.
Wpłat można dokonać korzystając z szybkiej płatności na www.strefazajec.pl lub przelewem na nr konta Domu Kultury „Włochy” 79 1240 6218 1111 0000 4620 4574. Opłata w tytule powinna zawierać nazwę konkursu: Do Szopy, hej!2021
Prosimy zachować dowód wpłaty do wglądu instruktora.

Liczymy, że podczas konkursu powstaną prace inspirowane Szopką Betlejemską i tradycją kolędowania. Uczestnicy z jednej rodziny mogą wykonać pracę samodzielnie lub zbiorowo. Oceny prac dokona jury wyłonione przez organizatora.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem