Wernisaż fotografii przyrodniczej „Nasze fascynacje”
autorstwa członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
24 września 2022, godzina 18.00

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest największym i najstarszym stowarzyszeniem w Polsce, skupiającym pasjonatów fotografii przyrodniczej, będących jednocześnie wielkimi miłośnikami przyrody.
Okręg Mazowiecki ZPFP jest najliczniejszy i zrzesza ponad 120 członków.

Do najważniejszych celów stowarzyszenia sformułowanych w Statucie należy: promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, a także współuczestnictwo w ochronie przyrody i dziedzictwa narodowego. Tak więc członkowie związku poprzez swoją artystyczną fotografię - wykonywaną zgodnie z zasadami etyki - starają się odkrywać, utrwalać i pokazywać piękno form i kształtów znajdujących się w przyrodzie, unikalne zjawiska świetlne oraz rejestrować swoimi aparatami fotograficznymi sceny z życia naszych czworonożnych i skrzydlatych mieszkańców planety, by między innymi w ten sposób uwrażliwiać odbiorców na otaczającą nas przyrodę i jednocześnie przyczyniać się do ocalenia piękna, które nas otacza. Ten cud natury trzeba chronić nie tylko dla nas, ale i dla tych co będą po nas.

Rokrocznie od 2002 roku organizowany jest Konkurs Fotograf Roku, w którym biorą udział zdjęcia przyrodnicze z ostatnich dwóch lat. W konkursach bierze udział około 50 członków i wśród około 1000 zdjęć Jury składające się z artystów fotografików – wybiera około 50 najlepszych zdjęć w 9 kategoriach.

Na wystawie prezentowane będą wybrane kategorie nagrodzonych w 2019 zdjęć w Konkursie Fotograf Roku OM ZPFP. Tytuł Wystawy w  Artystycznym Domu Animacji: Nasze Fascynacje.