plakat promujący Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

Serdecznie zapraszamy na Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora. Ich celem jest aktywizacja amatorskiego scenicznego ruchu artystycznego seniorów oraz możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych.
Mamy nadzieję, że Spotkania Artystyczne będą służyły wymianie doświadczeń, konfrontacji dokonań artystycznych oraz integracji aktywnych środowisk senioralnych.

Wydarzenie ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 50+. Do udziału w nim zapraszamy solistów i grupy zorganizowane przy instytucjach np. Domach Kultury, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora i innych.
Zgłoszenia udziału w Mazowieckich Spotkaniach Artystycznych są bezpłatne i przyjmowane będą do 22 grudnia 2023 r. drogą mailową na adres: konkursy@dkwlochy.pl

Mazowieckie Spotkania Artystyczne obejmują:
Spotkania Teatralne zaplanowane na 20 stycznia 2024
Spotkania z Piosenką zaplanowane na 20 stycznia 2024
Spotkania odbędą się w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie

W ramach Spotkań Teatralnych odbędą się konfrontacje teatralne, kabaretowe, musicalowe i obrzędowe. Przewidziane są również prezentacje monodramów i recytacje (poezja, fragmenty prozy, składanka tekstów, kompozycje słowno-muzyczne).
W kategorii prezentacji Spotkań z Piosenką zapraszamy chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w tym m.in. zespoły śpiewacze, zespoły regionalne, zespoły folklorystyczne oraz solistów.

Uroczystość ogłoszenia wyników zaplanowana jest na 20 stycznia 2024 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie.

REGULAMIN