1.Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonujące płatności gotówką otrzymają fakturę, jeśli przed dokonaniem transakcji (płatności w kasie) zgłoszą wniosek o wystawienie faktury z NIP.

2.Osoby fizyczne mogą otrzymać fakturę (bez NIP) na swój wniosek po uprzednim zwróceniu paragonu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty transakcji (płatności). 

Kasa nie wystawia paragonów z NIP.

Podstawa prawna:

art 106b,ust 5, ustawy VAT- wystawianie faktur dla podatników,

art 106b ust 3, ustawy VAT - termin 3 miesięcy na wystawienie faktur,

art 111 ust 1, ustawy o VAT- dla kogo jest obowiązek rejestracji sprzedaży w kasie