Na plakacie znajduje się narysowana taśma filmowa i zdjęcie wolontariuszy

Dom Kultury "Włochy" we współpracy z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przygotował film promujący ideę wolontariatu w obu instytucjach. Projekt realizowany był w ramach "Partnerstw instytucji rozwijających wolontariat" i został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Zachęcamy do obejrzenia i kontaktu!

KONTAKT:

Biblioteka: wolontariat@bpwlochy.waw.pl

Dom Kultury: wolontariat@dkwlochy.pl