Zatrudnimy specjalistę ds. obsługi urządzeń akustycznych i oświetleniowych

Zatrudnimy specjalistę ds. obsługi urządzeń akustycznych i oświetleniowych

Miejsce pracy:         

Dom Kultury „Włochy”  Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 27

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2022

Podstawa zatrudnienia:

umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego, na czas określony 33-miesięcy.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- realizacja i obsługa nagłośnienia i oświetlenia dla wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych, prezentacji filmowych, eventów plenerowych, warsztatów organizowanych przez DKW
- współpraca z reżyserami oraz twórcami wydarzeń w zakresie planowania i realizacji oświetlenia scenicznego (udział w próbach teatralnych, sporadycznie wyjazdy na festiwale, konkursy z grupami artystycznymi)
- współpraca z realizatorami dźwięku z pozostałych placówek DKW. Czasem praca oddelegowana do filii ADA, czy Sali Widowiskowej.
- ścisła współpraca ze Specjalistą ds. Programu w zakresie planowania wydarzeń
- obsługa techniczna imprez organizowanych z zakresu nagłośnienia, oświetlenia i multimediów
- stała konserwacja, wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień


NASZE OCZEKIWANIA:

- doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość specyfiki działalności kulturalnej w Instytucjach Kultury
- wykształcenie min. średnie
- umiejętność obsługi konsolet cyfrowych i analogowych (Behringer X32, miksery analogowe Soundcraft, Allen&Heath)
- znajomość podstaw oświetlenia scenicznego i urządzeń oświetleniowych
- zdolność do wykonywania drobnych prac fizycznych związanych z organizacją wydarzeń na scenie
- zamiłowanie do porządkowania i drobnych prac konserwatorskich
- umiejętność planowania i organizacji pracy
- punktualność
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole i samodzielnie
- umiejętność pracy pod presją czasu
- odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane zadania
- wysoka kultura osobista
- dyspozycyjność do pracy w weekend i godzinach wieczornych
- mile widziana znajomość obsługi programów do realizacji/montażu filmu
- mile widziane umiejętności informatyczne (wsparcie pracowników w problemach IT, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania)

OFERUJEMY:

- umowę o pracę (1/2 etatu)
- możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje osobiste i zawodowe
- stabilność zatrudnienia
- pracę w zgranym zespole w prężnie działającej instytucji kultury
- nagrody roczne i premie uznaniowe

CV prosimy składać w sekretariacie DK „Włochy”, ul B. Chrobrego 27 Warszawa w godz. 9.00-16.00 lub mailowo sekretariat@dkwlochy.pl  z dopiskiem „PRACA – obsługa urządzeń akustycznych i oświetleniowych” do dnia 12.08.2022r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
O terminie rozmowy rekrutacyjnej  wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

CV powinno być opatrzone:

Podstawowa klauzula zgody, niezbędna, aby uwzględnić ofertę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Domu Kultury Włochy.

Klauzula zgody pozwalająca na zachowanie oferty do ewentualnego wykorzystania w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – opcjonalna.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii jeżeli występują, do celów związanych z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Dom Kultury Włochy w okresie 2 lat od dnia przekazania tych danych Domu Kultury Włochy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych jest Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@dkwlochy.pl lub pisemnie, na adres Domu Kultury.
Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz, po zakończeniu postępowania, w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania. Za zgodą kandydata dane mogą być wykorzystane w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych w okresie 2 lat. Podstawą przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podstawą przetwarzania innych danych zamieszczonych przez kandydata w życiorysie (CV) lub podaniu o pracę, w tym danych szczególnych kategorii, jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być wycofana w każdej chwili jednak nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Do udziału w postępowaniu niezbędne jest podanie danych co najmniej w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy, uszczegółowionym w ogłoszeniu o pracę. Podanie danych w szerszym zakresie i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego jest uzasadniony prawnie interes Domu Kultury, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane złożone poza ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym i nie wykorzystane podczas żadnego postępowania rekrutacyjnego, przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat. Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Dom Kultury powierza przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).