Informujemy, że z dniem 01.07.2020r. weszło w życie zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury "Włochy" w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników DKW"

Zarządzenie 5/2020 wraz ze zmianami (link)