Plakat naboru zgłoszeń do międzynarodowej wystawy kolaży. Tłem są 2 kolory: fiolet i róż, na środku ogrągłę okulary. W górnej częsci napis "OPEN CALL For collage art works from artists across the globe", w dolnej części plakatu tytuł wystawy "INTERNATIONAL ABSURDITY DAY 2021", w prawym dolnym rogu informacja o terminie do kiedy można składać zgłoszenia: 11.11.2021r.
loading...
Polski
English

Zaproszenie do składania wniosków:

GALERIA START
ma przyjemność ogłosić OTWARTY NABÓR w stylu mail art do kolaży artystów z całego świata z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ABSURDU 2021 (INTERNATIONAL ABSURDITY DAY 2021).

Prace muszą być wysłane pocztą tradycyjną.
Żadne zgłoszenia otrzymane pocztą elektroniczną lub innymi środkami cyfrowymi nie będą przyjmowane do tego projektu.

Nadesłane zgłoszenia zostaną wystawione w ramach pokazu artystycznego z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ABSURDÓW w GALERII START (Warszawa, Polska).

Dane techniczne:
Praca powinna być płaska
Wymiary: A4/A5

Kolaż cyfrowy jest mile widziany, ale należy go wydrukować i wysłać pocztą — żadne zgłoszenia pocztą e-mail nie będą akceptowane
Brak opłaty za wejście
Maksymalnie 3 zgłoszenia na artystę
Żadna praca nie zostanie zwrócona — zostanie wystawiona osobiście przez GALERIĘ START w listopadzie 2021 r.
Termin - 11.11.2021

ZGŁOSZENIA POCZTOWE:
GALERIA START
Okęcka Sala Widowiskowa
UL.1 SIERPNIA 36A
02-134 WARSZAWA, POLSKA

Call for submissions:

START GALLERY
is pleased to announce a mail art-style OPEN CALL for collage works from artists across the globe in celebration of INTERNATIONAL ABSURDITY DAY 2021.

Works must be sent by classic mail.
No submissions received by email or other digital means will be accepted for this project.

Submissions received will be exhibited as part of an art show celebrating INTERNATIONAL ABSURDITY DAY in START GALLERY (Warsaw, Poland).

Specifications:

Work should be flat
Dimensions:A4/A5

Digital collage is welcomed, but must be printed and mailed — no submissions via email will be accepted
No fee for entry
Maximum 3 submissions per artist
No artwork will be returned — it will be exhibited in person by START GALLERY in November 2021
Deadline - 11.11.2021

MAIL SUBMISSIONS:
START GALLERY
Okęcka Sala Widowiskowa
UL.1 SIERPNIA 36A
02-134 WARSAW, POLAND