Od 4 do 30 września 2023 w OSW będzie można podziwiać kolaże Darka Jaśkiewicza. Wystawa nosi tytuł "Wizja".

Twórczość Jaśkiewicza nie jest twórczością, którą się kultywuje jakby poza własnym życiem, którą się uprawia z nabożeństwem i od święta. Artysta w tym co robi stara się być autentycznym, pracującym konsekwentnie, bez jakiś sztucznych podziałów swej pracy na wstydliwe wykonywanie prostych zleceń i niedzielną czy urlopową twórczość, przeznaczoną na wystawy. W toku jego codziennej pracy rodzą się podobno najciekawsze pomysły i niebanalne zestawienia, które - poza wartością dokumentalną - zaskakują walorami artystycznymi, formą samej kompozycji i doboru tematu. Zjawisko równowagi, integralności elementów poznawczych i z drugiej strony estetycznych zdaje się dla artysty godne podkreślenia. Jego twórczość nie jest samą dla siebie "produkcja obrazów", których i tak mamy w nadmiarze, a utrwalonym śladem jego wędrówki pomiędzy tymi obrazami, kliszami codzienności.