kolaż zdjęć z wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Pani Dyrektor Wiesławy Sadowskiej, dotyczącym przyznania Nagrody m.st. Warszawy.

Szanowni Państwo!

31 lipca 2023 r. odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której, w uznaniu za zasługi dla Stolicy, otrzymałam Nagrodę m.st. Warszawy.

Jest to dla mnie zaszczytne wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania mi tak wyjątkowej nagrody.

W tym pięknym dla mnie dniu towarzyszyli mi: Pani Monika Kryk - zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy oraz Pan Mariusz Czapla - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Miło było osobiście spotkać Radną m.st. Warszawy Panią Annę Auksel-Sekutowicz. Nagrodę wręczyli: Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy - Pani Ewa Malinowska-Grupińska oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy - Pan Sławomir Potapowicz.

Dziękuję wszystkim samorządowcom z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, którzy w czasie mojej pracy zawodowej w Domu Kultury Włochy” wspierali mnie oraz moich wspaniałych współpracowników w realizacji wielu pięknych wydarzeń artystycznych dla mieszkańców naszej dzielnicy, jak i organizowanych przez nas festiwali, a w szczególności „Asteriady”, znanej i lubianej przez dzieci i młodzież.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie gratulacje, również te złożone pod wpisem Pani Moniki Kryk, Wiceburmistrz Dzielnicy Włochy, w którym poinformowała o przyznaniu tej wyjątkowej nagrody.

Kochani koledzy i koleżanki z Domu Kultury „Włochy”! To nasz wspólny sukces - serdecznie Wam dziękuję!

Wiesława Sadowska

Dyrektor Domu Kultury „Włochy”