Deklaracja dostępności Domu Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisów alternatywnych i tytułów,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków,
 • kolejność fokusa nie zawsze jest logiczna i intuicyjna,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audiodeskrypcji dla części materiałów video/multimedialnych,
 • brak mapy serwisu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki,
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy umożliwiające zmianę wielkości czcionki oraz kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-21


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Koordynatorka dostępności.
 • E-mail: dostepnosc@dkwlochy.pl
 • Telefon: +48517490285

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • E-mail: sekretariat@dkwlochy.pl
 • Telefon: +48228637323, +48228639269
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dom kultury "Włochy" przy ul. Bolesława Chrobrego 27:

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego i Husarskiej, wejście od ulicy Husarskiej.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy znajduje się w odległości około 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Bolesława Chrobrego: Ryżowa02 (kierunek Bemowo/Ochota: 129, 178, 191, 189) w odległości około 200 m,
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Kleszczowej: Ryżowa03 (kierunek Włochy/Ochota/Służewiec: 187, 189, 401, 517) w odległości około 300 m,
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Ryżowej: Ryżowa04 (kierunek Ursus: 129, 178, 191, 401, 517) w odległości około 350 m.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście dla osób poruszających się na wózku obecnie możliwe przy pomocy pracownika obiektu - w planach naprawa windy. Przy drzwiach do windy nie ma progu i można swobodnie wjechać wózkiem. Przy drzwiach głównych są dwa schodki i brak wystarczająco szerokiego podjazdu.
  Kasa znajduje się na I piętrze, w przyszłości zostanie naprawiona winda.
  W kasie brak pętli indukcyjnej, w placówce nie ma też tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, obecnie dostęp do niej jest utrudniony ze względu na schody, ale po naprawie windy toaleta będzie dostępna.
  Brak pokoju rodzica z dzieckiem, co wynika z ograniczeń lokalowych.
  W toalecie jest przewijak.

Artystyczny Dom Animacji przy ul. Ks. J. Chrościckiego 14:

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Ks. J. Chrościckiego i Łuczek, wejście główne od ulicy Ks. J. Chrościckiego, wejście dla osób z niepełnosprawnością od ulicy Łuczek.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy znajduje się w odległości około 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy ulicy Ks. J. Chrościckiego: Rybnicka02 (kierunek Nowe Włochy/Ursus: 127, 194) w odległości około 150 m,
  przy ulicy Ks. J. Chrościckiego: Rybnicka01 (kierunek Ochota/Ursus: 127, 194) w odległości około 200 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Świerszcza, Cienista, Ks. J. Chrościckiego: PKP Włochy04 (kierunek Ursus: 228) w odległości około 500 m,
  przy ulicy Globusowa: Wałowicka02 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 194, 228, 716) w odległości około 600 m,
  przy ulicy Globusowa: Wałowicka01 (kierunek Włochy/Służewiec/Ursus: 189, 716) w odległości około 700 m,
  przy ulicy Bolesława Chrobrego: PKP Włochy01 (kierunek Ursus: 129, 178, 191) w odległości około 700 m,
  przy ulicy Bolesława Chrobrego: PKP Włochy02 (kierunek Bemowo/Ochota: 129, 178, 191) w odległości około 700 m.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście dla osób na wózku jest dostępne z boku budynku, z poziomu ziemi. Dojazd do wejścia bocznego po kostce Bauma. Przy drzwiach nie ma progu i można swobodnie wjechać wózkiem do budynku.
  Brak pętli indukcyjnej, w placówce nie ma też tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
  Brak pokoju rodzica z dzieckiem ze względu na ograniczenia lokalowe.
  W toalecie jest przewijak.

Okęcka Sala Widowiskowa przy ul. 1 Sierpnia 36A (III piętro):

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy ulicy 1 Sierpnia.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Rakowiec znajduje się w odległości około 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Tramwajem
  Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulica Instalatorów: PKP Rakowiec03 (kierunek Ochota: 7,9,15) w odległości około 500 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulica Instalatorów: PKP Rakowiec04 (kierunek Okęcie: 7,9,15) w odległości około 500 m.
  Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy ulicy 1 Sierpnia: Jadwisin02 (kierunek Włochy/Ochota/Ursus: 154 ,228)w odległości około 50 m,
  przy ulicy 1 Sierpnia: 1 Sierpnia03 (kierunek Włochy/Okęcie: 154, 228)w odległości około 200 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulicy 1 Sierpnia: 1 Sierpnia01 (kierunek Włochy: 328) w odległości około 500 m,
  przy ulicy Aleja Krakowska: 1 Sierpnia02 (kierunek Ursynów: 328)w odległości około 500 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401)w odległości około 1 km,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka05 (kierunek Służewiec: 141, 189, 401)w odległości około 1 km,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141)w odległości około 1 km.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Przy ogrodzeniu przedszkola, w kierunku Parku Kotańskiego, są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście główne jest dostępne dla osób poruszających się na wózku, wjazd po pochylni. Po wjechaniu po pochylni trzeba pokonać dwie pary drzwi. Pierwsze są w zimie zamknięte i może być problem z ich otworzeniem, gdyż nie są otwierane na fotokomórkę. Po przejechaniu przedsionka są drugie drzwi, które zazwyczaj są cały czas otwarte, chyba że przy dużych mrozach. Są to drzwi z klamką. Ze względu na to, że jest to budynek wielofunkcyjny, OSW nie ma wpływu na wymianę drzwi.
  OSW zajmuje 3 piętro budynku wielofunkcyjnego. Na 3 piętro można wjechać windą. Na 3 piętrze drzwi są zazwyczaj otwarte, nie ma progów w drzwiach.

  Brak pętli indukcyjnej, w placówce nie ma też tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, toaleta jest wyposażona w dzwonek przyzywowy.
  Brak pokoju rodzica z dzieckiem ze względu na ograniczenia lokalowe.
  Toaleta damska jest wyposażona w przewijak.