Skip to main content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków,
 • brak mapy serwisu,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki,
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy umożliwiające zmianę wielkości czcionki oraz kontrastu, a także w czytnik ekranu.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-01


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Koordynatorka dostępności.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48517490285

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48228637323, +48228639269
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dom kultury "Włochy" przy ul. Bolesława Chrobrego 27:

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego i Husarskiej, wejście od ulicy Husarskiej.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy znajduje się w odległości około 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Bolesława Chrobrego: Ryżowa02 (kierunek Bemowo/Ochota: 129, 178, 191, 189) w odległości około 200 m,
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Kleszczowej: Ryżowa03 (kierunek Włochy/Ochota/Służewiec: 187, 189, 401, 517) w odległości około 300 m,
  przy zjeździe z ronda przy ulicy Ryżowej: Ryżowa04 (kierunek Ursus: 129, 178, 191, 401, 517) w odległości około 350 m.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście dla osób poruszających się na wózku obecnie możliwe przy pomocy pracownika obiektu. Przy drzwiach do windy nie ma progu i można swobodnie wjechać wózkiem. Przy drzwiach głównych są dwa schodki i brak wystarczająco szerokiego podjazdu. Wejście do windy znajduje się po lewej stronie od bramy. Aby tam się dostać, należy wejść przez furtkę, skręcić w lewo, a później iść prosto około 3,5 metra. Po prawej stronie będzie budynek i drzwi do windy. W celu skorzystania z windy należy nacisnąć dzwonek znajdujący się na prawo od drzwi do windy na wysokości około 1 metra. Naciśnięcie dzwonka spowoduje przyjście kogoś z personelu, kto otworzy windę i jeśli będzie potrzeba, będzie trzymał wciśnięty przycisk wewnątrz windy. Winda ma na przyciskach napisy w alfabecie Braille’a. Naciski znajdują się po lewej stronie około 40 cm od drzwi w głąb windy, na wysokości 80 cm. Windą można się dostać na wysoki parter i pierwsze piętro.
  Wyjazd z windy na wysoki parter prowadzi przez pokój nr 1, co wiąże się z pokonaniem drzwi o szerokości 80 cm.
  Wyjazd z windy na pierwsze piętro przez drzwi o szerokości 90 cm. Wejście do sali plastycznej – również 90 cm.
  Windą nie można się dostać na półpiętro, gdzie znajduje się sekretariat, ani do piwnicy, gdzie znajduje się szatnia, pracownia ceramiczna oraz sala do nauki śpiewu.
  Kasa znajduje się na pierwszym piętrze.
  W kasie jest pętla indukcyjna.
  Na drzwiach do pomieszczeń wewnątrz budynku znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a.
  W placówce nie ma tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, ale trudno w niej wykręcić wózkiem ze względu na wąski przedsionek. Aby skorzystać z toalety, trzeba pokonać dwie pary drzwi otwieranych na klamkę: jedne do przedsionka i jedne po lewej stronie przedsionka prowadzące do toalety z sedesem, umywalką na wysokości 85 cm i przewijakiem. Dostęp do umywalki jest utrudniony ze względu na przewijak, ale w przedsionku znajduje się druga umywalka na wysokości 85 cm. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na wysokim parterze. Można się do niej dostać windą. Po wyjechaniu z windy należy przejechać przez pokój działu promocji i wyjechać na korytarz przez drzwi o szerokości 80 cm. Drugie drzwi na prawo to toaleta. Obie pary drzwi od toalety mają po 90 cm. Brak pokoju rodzica z dzieckiem, co wynika z ograniczeń lokalowych .

Artystyczny Dom Animacji przy ul. Ks. J. Chrościckiego 14:

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Ks. J. Chrościckiego i Łuczek, wejście główne od ulicy Ks. J. Chrościckiego, wejście dla osób z niepełnosprawnością od ulicy Łuczek.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy znajduje się w odległości około 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy ulicy Ks. J. Chrościckiego: Rybnicka02 (kierunek Nowe Włochy/Ursus: 127, 194) w odległości około 150 m,
  przy ulicy Ks. J. Chrościckiego: Rybnicka01 (kierunek Ochota/Ursus: 127, 194) w odległości około 200 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Świerszcza, Cienista, Ks. J. Chrościckiego: PKP Włochy04 (kierunek Ursus: 228) w odległości około 500 m,
  przy ulicy Globusowa: Wałowicka02 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 194, 228, 716) w odległości około 600 m,
  przy ulicy Globusowa: Wałowicka01 (kierunek Włochy/Służewiec/Ursus: 189, 716) w odległości około 700 m,
  przy ulicy Bolesława Chrobrego: PKP Włochy01 (kierunek Ursus: 129, 178, 191) w odległości około 700 m,
  przy ulicy Bolesława Chrobrego: PKP Włochy02 (kierunek Bemowo/Ochota: 129, 178, 191) w odległości około 700 m.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Z tyłu budynku, od strony ulicy Obrońców Pokoju, jest jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście dla osób na wózku jest dostępne z boku budynku, z poziomu ziemi. Dojazd do wejścia bocznego po kostce Bauma. Przy drzwiach nie ma progu i można swobodnie wjechać wózkiem do budynku.
  W sali kinowej jest pętla indukcyjna.
  Na drzwiach do pomieszczeń wewnątrz budynku znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a.
  W placówce nie ma tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
  Brak pokoju rodzica z dzieckiem ze względu na ograniczenia lokalowe.
  W toalecie jest przewijak.

Okęcka Sala Widowiskowa przy ul. 1 Sierpnia 36A (III piętro):

 1. Sposób dojazdu
  Budynek znajduje się przy ulicy 1 Sierpnia.

  Pieszo

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://wtp.waw.pl

  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Rakowiec znajduje się w odległości około 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Tramwajem
  Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się:
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulica Instalatorów: PKP Rakowiec03 (kierunek Ochota: 7,9,15) w odległości około 500 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulica Instalatorów: PKP Rakowiec04 (kierunek Okęcie: 7,9,15) w odległości około 500 m.
  Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
  przy ulicy 1 Sierpnia: Jadwisin02 (kierunek Włochy/Ochota/Ursus: 154 ,228)w odległości około 50 m,
  przy ulicy 1 Sierpnia: 1 Sierpnia03 (kierunek Włochy/Okęcie: 154, 228)w odległości około 200 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska i ulicy 1 Sierpnia: 1 Sierpnia01 (kierunek Włochy: 328) w odległości około 500 m,
  przy ulicy Aleja Krakowska: 1 Sierpnia02 (kierunek Ursynów: 328)w odległości około 500 m,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401)w odległości około 1 km,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka05 (kierunek Służewiec: 141, 189, 401)w odległości około 1 km,
  przy skrzyżowaniu ulic Aleja Krakowska, ulica Łopuszańska i Hynka: Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141)w odległości około 1 km.

  Samochodem
  Na terenie obiektu brak miejsc parkingowych dla odwiedzających. W okolicy znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Przy ogrodzeniu przedszkola, w kierunku Parku Kotańskiego, są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek

 2. Wejście do budynku i strefa obsługi użytkowników
  Wejście główne jest dostępne dla osób poruszających się na wózku, wjazd po pochylni. Po wjechaniu po pochylni trzeba pokonać dwie pary drzwi. Pierwsze są w zimie zamknięte i może być problem z ich otworzeniem, gdyż nie są otwierane na fotokomórkę. Po przejechaniu przedsionka są drugie drzwi, które zazwyczaj są cały czas otwarte, chyba że przy dużych mrozach. Są to drzwi z klamką. Ze względu na to, że jest to budynek wielofunkcyjny, OSW nie ma wpływu na wymianę drzwi.
  OSW zajmuje trzecie i kawałek drugiego piętra piętro budynku wielofunkcyjnego.
  Można tam wjechać windą. Na drugim i trzecim piętrze drzwi są zazwyczaj otwarte, nie ma progów w drzwiach. Wszystkie koncerty i przedstawienia dla dzieci odbywają się na trzecim piętrze. Niektóre warsztaty odbywają się na drugim piętrze.

  W sali koncertowej jest pętla indukcyjna. W placówce nie ma tłumacza języka migowego, co wynika z ograniczeń finansowych.

  Pomieszczenia sanitarne
  Zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, toaleta jest wyposażona w dzwonek przyzywowy.
  Brak pokoju rodzica z dzieckiem ze względu na ograniczenia lokalowe.
  Toaleta damska jest wyposażona w przewijak.