4 czerwca - tego dnia w 1989 roku przeprowadzono pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne jako rezultat słynnych obrad Okrągłego Stołu. Władze komunistyczne pozwoliły opozycji na obsadzenie części miejsc w Sejmie i Senacie, i w tym celu zorganizowano pierwsze od ponad 40 lat demokratyczne wybory. Rocznicę tego wydarzenia uczcimy Festiwalem Wolności i Solidarności, w którym udział wziąć może każdy mieszkaniec Włoch. Gorąco zapraszamy do prezentacji swojego talentu na scenie lub na płótnie – każda forma będzie powitana z radością.


Organizatorem Festiwalu jest Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Regulamin oraz wszystkie informacje szczegółowe na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy ---->http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=3093 <----W związku z trzytygodniową przerwą w pracy szkół postanowiliśmy przedłużyć termin na zgłoszenia do Festiwalu Wolności i Solidarności do dnia 28 maja.

Eliminacje odbędą się 30 maja od godz. 12:00 w Domu Kultury Włochy ul. Chrobrego 27.