XXXV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
Organizatorem przeglądu jest Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dnia 20; 21 i 22.05.2015r. odbył się konkurs zespołów młodzieżowych i solistów wystąpiło 51 zespołów i 62 solistów. Wzięło udział 859 osób

Marcelina Mrazek - I mejsce
Krzyś Kwaśny - I mejsce
Zespól wokalny "BonBon" - Wyróżnienie

Uczestników do konkursu przygotowała- Alina Małachowska