13 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” dzielnicy Ursus m. st. Warszawy odbył się III Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”. Wzięło w nim udział 20 placówek kulturalnych Mazowsza.

Pani Grażyna Żórawska reprezentująca nasz Klub Seniora zajęła III miejsce w kategorii soliści.