Natura i Rzeczy

Wystawa prac malarskich autorstwa Krystyny Źrałek, powstałych w latach 2010 - 2017. Przedstawione na obrazach kompozycje są wynikiem obserwacji natury oraz przedmiotów na co dzień nas otaczających. Jednak celem twórczym nie jest dokładne odwzorowanie rzeczywistości, lecz subiektywne przedstawienie wrażeń doznanych w kontakcie z przedmiotem i przyrodą, jednocześnie wyrażając wewnętrzne stany emocjonalne artystki w danym momencie, takie jak, poszukiwanie sensu, chaos, napięcie, chęć zabawy, zachwyt, energia.
Praca twórcza jest swoistym katharsis.
Obrazy dzielą się na przedstawiające, które ukazują obiekty w naturalnych wymiarach, oraz abstrakcyjne, w których uchwycone jest samo wrażenie, natura rzeczy.

Serdecznie zapraszamy.