Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest także propagowanie wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej, konfrontacja dorobku artystycznego grup prezentujących poszczególne placówki, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Adresatami Festiwalu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, młodzież z uczelni wyższych oraz z placówek pozaszkolnych i ośrodków kultury mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego, osoby zgłaszające się indywidualnie.

Festiwal odbędzie się w dniach: 02 marca – 06 kwietnia 2019.

Festiwal obejmuje:
- Konkurs Piosenki (soliści – wokaliści)
- Konkurs Piosenki (zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry)
- Konkurs Taneczny
- Konkurs Teatrów Amatorskich i grup musicalowych
(regulaminy poszczególnych konkursów są omawiane osobno w dalszej części)

Eliminacje konkursowe prowadzone są w trzech etapach z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne:

Etap I – Eliminacje wstępne:
Teatr – na podstawie nadesłanych filmów
Nagrania filmowe przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
Piosenka – Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
12 – 13 marca 2019 (szkoły)
16 – 17 marca 2019 (placówki pozaszkolne)
Miejsce: Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa

Etap II – Eliminacje finałowe:
Taniec - 02 marca 2019 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń przesłuchania taneczne odbędą się też 3 marca 2019r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
Teatr –     08 i 09  marca 2019 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Piosenka – 21 i 22  marca 2019 r. Miejsce: Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, W-wa

Etap III – Koncerty Galowe i ogłoszenie wyników:
Okęcka Sala Widowiskowa DKW
02 kwietnia 2019 r godz. 12:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek szkolnych
06 kwietnia 2019 r  godz. 14:00 – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród uczestników z placówek pozaszkolnych

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami.

REGULAMINY, KARTY ZGŁOSZEŃ

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


PROTOKÓŁ TEATRY PREELIMINACJE