Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada” to obecnie jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia, które cieszy się uznaniem i renomą. Idea, która mu nieustannie przyświeca, to zainteresowanie młodych działalnością na rzecz i dla kultury.

Dążymy do tego, aby „Asteriada” była miejscem wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą. Jej celem jest konfrontacja dorobku artystycznego grup prezentujących poszczególne placówki Mazowsza. Chcemy, by dzieci i młodzież znajdowali dla siebie przestrzeń do artystycznego działania i próbowali swoich sił jako twórcy. Dlatego w ramach „Asteriady” najlepsi instruktorzy pomagają im realizować marzenia.