Włochowski Festiwal „Rozmaitości”

Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez szkoły z naszej dzielnicy powołaliśmy nowy festiwal. „Rozmaitości” skierowane są do uczniów włochowskich szkół oraz do podopiecznych placówek pozaszkolnych.

Festiwal ma na celu animację artystyczną dzieci i młodzieży. Służy edukacji kulturalnej i promowaniu amatorskich talentów artystycznych. Chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania własnej twórczości oraz umożliwić konfrontację dorobku artystycznego grup reprezentujących poszczególne placówki.

Liczymy na to, że Festiwal będzie również platformą wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.