Zapraszamy naszych stałych słuchaczy oraz tych, którzy postanowili dopiero w tym roku wstąpić do Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020!

02.10.2019r. (środa) godz. 12.00, III p.

Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem dla wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności i przebywać w grupie ludzi aktywnych o podobnych zainteresowaniach. W ramach czesnego słuchacze uczestniczą w środowych wykładach i mogą brać udział w warsztatach literackich, zajęciach teatralno-kabaretowych. Dodatkowo płatne są: warsztaty plastyczne i tkactwa artystycznego, zajęcia ceramiczno-witrażowe, warsztaty taneczne, zajęcia informatyczne i kultura krajów europejskich w języku angielskim. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna i często dotyczy kultur różnych krajów i kwestii społecznych, prezentowano osiągnięcia polskiej i światowej kinematografii. Wykłady dotyczyły sztuki polskiej i światowej, a także edukacji zdrowotnej.