Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykłady/spotkania na marzec 2019 r.

6 marca 2019 r. godz. 12.00

Katarzyna Stamm

Temat: O wystawie w Muzeum Narodowym - Krzycząc Polska niepodległa

Wystawa jest związana z obchodami 100 lecia Niepodległości, ma prezentować prace między innymi Jacka
Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza innych artystów
przedstawiających dramatyczny czas odzyskiwania niepodległości. Towarzyszyć im ma pokaz grafik dotyczących
wojny polsko-bolszewickiej.


Katarzyna Stamm - historyk sztuki i kuratorka wystaw. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim, pracowała w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczyła się
organizacji wystaw. Zrealizowała kilka przedsięwzięć jako niezależny kurator, we współpracy z Zachętą
oraz niewielką galerią non profit o nazwie In Spe. Zajmowała się opracowywaniem spuścizny
współczesnych malarzy polskich: Jana Dziędziory, Janusza Kaczmarskiego, Mieczysława
Szymańskiego, nieznanych prac Andrzeja Wróblewskiego. Interesuje się także sztuką wschodu -
malarstwem bizantyńskim i sztuką Indii.


13 marca 2019 godz. 12.00

Piotr Kociszewski

Temat: Wczasy i dawne czasy… O historii lecznictwa uzdrowiskowego.
Historia sięga czasów greckich i ojca medycyny Hipokratesa. Jej współczesne oblicze to innowacyjne
rozwiązania – m.in. popularność miejscowości termalnych…

dr Piotr Kociszewski - Założyciel i właściciel Biura Podróży PITUR, jest geografem, absolwentem
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (specjalizacji – geografia turyzmu), a obecnie pracownikiem
swojego macierzystego wydziału, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji.
W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, doświadczenie zdobyte dotychczas na rynku
turystycznym poprzez pracę m.in. w charakterze pilota wycieczek, przewodnika, organizatora wyjazdów
z osobistą pasją i zainteresowaniem bogactwem zróżnicowaniem Polski i regionów europejskich.


20 marca 2019 godz. 12.00

Teresa Siewierska

Temat: Adam Asnyk - poeta - romantyk, pozytywista

Teresa Siewierska - aktorka, członek Związku Artystów Scen Polskich. Ukończyła Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Studentka m.in: Ireny Kwiatkowskiej, Hanki
Bielickiej, Ludwika Sempolińskiego. W repertuarze miała wiele monologów. Prowadziła imprezy
artystyczne, autorskie programy literacko-muzyczne, poświęcone poetom i autorom.


27 marca 2019 godz. 12.00

Temat: Sytuacja Polski przed odzyskaniem niepodległości.

Marek Znamienkiewicz

Droga do jedności przez różnorodności: ideologiczne (Piłsudski-Dmowski), prawne (demokracjajednowładztwo),
społeczne (inteligencja-robotnicy-chłopi), kulturowe (Żeromski-Wyspiański)


Marek Znamienkiewicz - Z wykształcenia filozof. Historia jest jego pasją od lat.