Współpraca z otoczeniem to część misji DK Włochy.

Konsekwentnie ją realizujemy poprzez tworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom dzielnicy, otwartego na ich inicjatywy twórcze, na potrzeby różnych grup społecznych oraz wzmacniającego tworzenie wspólnoty lokalnej.

Formy współpracy:

  • Współpraca z mieszkańcami
    W formule miniMALu jesteśmy gotowi udostępnić pomieszczenia mieszkańcom Dzielnicy Włochy, którzy chcą robić coś dla innych. Sale udostępniamy nieodpłatnie, wyłącznie na działania niekomercyjne m.in. warsztaty, spotkania, koła zainteresowań.

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym We współpracy partnerskiej z DK Włochy powstają wakacyjne pikniki plenerowe dla mieszkańców, przedstawienia teatralne, koncerty charytatywne, warsztaty tańca, gry miejskie, projekty społeczno-kulturalne młodzieży. Dom Kultury Włochy współtworzy Partnerstwo Lokalne we Włochach. Co roku koordynuje Dzień Dziecka i Rodzica, a także włącza się we Włochowski Miesiąc Seniora – program wykładów, zajęć i warsztatów dla najstarszych mieszkańców Dzielnicy oraz Mikołajkową Zawieruchę-sąsiedzką gwiazdkę. Dom Kultury „Włochy należy też do warszawskiej sieci ADESTE i działa na rzecz rozwoju publiczności.

  • Współpraca DK Włochy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i biznesem W gronie dotychczasowych partnerów DK „Włochy” znaleźli się m.in.: Urząd Dzielnicy Włochy, ZTM Warszawa, OSiR Włochy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ognisko „Okęcie”, Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, Fundacja Rodzinna, Straż Miejska, OPS Włochy, gazeta lokalna „Dzień Dobry Włochy”, Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka, Calypso Fitness Club, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, szkoła językowa Early Stage, Fundacja Kulturalne Dzieci.Waw.pl, Fundacja Miejsce Kreatywne, Fundacja Akademia Iwony Kalaman, Fundacja Zwalcz Nudę, Spółdzielnia DOM, Spółdzielnia WSM Ochota, placówki oświatowe Dzielnicy Włochy, świetlice środowiskowe, kluby seniora, ZHP Ursus, jak również, gazeta nasze.miasto, Gazeta Włochowska i Spółdzielnia Kultury.

 

  • Wynajem sal Dom Kultury "Włochy" dysponuje kilkunastoma salami o różnej powierzchni i przeznaczeniu. Sale mogą służyć do organizacji koncertów, konferencji, spotkań, wystaw, projekcji filmowych. Ceny wynajmu uzależnione są od wielkości, przeznaczenia i wyposażenia sali. Możliwe jest również wynajęcie sal wraz z nagłośnieniem i obsługą.

  • Wolontariat, praktyki i staż w instytucji kultury Jesteśmy otwartą instytucją na zaproszenie młodych ludzi, uczniów/studentów kierunków humanistycznych, którzy chcieliby zobaczyć, jak pracuje się „w kulturze”, jak animuje się społeczność lokalną, wspiera rozwój publiczności. Prowadzimy też wolontariat przy Festiwalu ASTERIADA, przy lokalnych piknikach plenerowych w Krytycznym Kąciku Towarzyskim dla Młodzieży.

 

Zasady współpracy

Zasady współpracy zależą od formy współpracy. Zależności od charakteru planowanych działań. Spisane są w poszczególnych zakładkach : miniMALWspółpraca DK Włochy z organizacjami pozarządowymi, Wynajem sal.