Zajęcia dla dzieci 5-8 lat   
Czas trwania bloku zajęć to około 3 miesiące (12-14 spotkań). Zajęcia raz w tygodniu po 1,5h. Grupy do 12 osób.

Praca w parach, każda z nich ma do dyspozycji komputer, rozszerzony zestaw klocków Lego WeDo , pomoce dydaktyczne.
Każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzymuje Dyplom oraz upominki firmowe.

Podczas zajęć dzieci uczą się projektowania, budowania robotów oraz ich programowania z wykorzystaniem zestawów Lego WeDo, które zawierają 12 aktywności (każda na 2 godziny lekcyjne) podzielone na cztery grupy tematyczne:

- zadziwiające mechanizmy
- dzikie zwierzęta
- piłka nożna
- przygody

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:
- używania i tworzenia programowania,
- wykorzystania sprzężenia zwrotnego w procesie programowania,
- pracy z maszynami prostymi, przekładniami, dźwigniami, wielokrążkami,
- pomiaru czasu i odległości,
- operacji matematycznych w tym dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, szacowanie, losowość, korzystanie ze zmiennych,
- rozwijania kompetencji językowych –narracji, pisania, wyjaśniania,
interpretacji,
- poszerzanie słownictwa z języka angielskiego.


Instruktor: Bartosz Gradolewski

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 792-077-563.

Zapisy na zajęcia tylko przez stronę strefazajec.pl

soboty    godz. 10:30-12:00    grupa I
                  godz. 12.30-14.00    grupa II


Opłata:
120 zł/m-c - 1xtyg. 90 min