Zajęcia ogólnorozwojowe dla  dzieci od 1 roku do 4 lat. Opiekun uczestniczy w zajęciach.

„Funny Judo – Sprawny Maluch” to zajęcia ruchowo-rozwojowe, polecane przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się kulturą fizyczną, szkoleniem dzieci i młodzieży oraz lekarzy i fizjoterapeutów, jako jedne z pierwszych zajęć ruchowych.