Zajęcia adresowane do młodzieży starszej, studentów  i osób dorosłych. Uczestnicy poddawani są wszechstronnemu treningowi  aktorskiemu, na który  składa się praca nad ciałem, głosem,  przestrzenią, rekwizytem. Praca w  zespole kształci umiejętność  współdziałania, komunikacji oraz  improwizacji.

poniedziałki o godz.18.30-20.30


Instruktor: Ernestyna Winnicka

Zapisy na zajęcia tylko przez stronę strefazajec.pl

Opłata:
40zł/m-c  (1xtyg. 120 min)