Zapraszamy dzieci na zajęcia przygotowujące do startu przedszkolnego. Dzieci uczestniczą w spotkaniach bez opiekunów. Pod opieką instruktora maluchy stopniowo uczą się samodzielności oraz obcowania z rówieśnikami. Zajęcia składają się z części ruchowo-rytmicznej, z części plastycznej oraz swobodnych zabaw. W połowie zajęć maluchy spożywają drugie śniadanie, przyniesione z domu, ucząc się przy tym samodzielności i poprawnego zachowania przy stole. Wiek 2-4 lat

Zajęcia odbywają się w towarzystwie rodziców/opiekunów. Wspólne zabawy przy muzyce, piosenki pokazywanki, ćwiczenia sprawnościowe i magiczne zabawy integrujące dzieci i dorosłych, to sprawdzony sposób na socjalizowanie najmłodszych, nabieranie wprawy i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśników. Podstawą zajęć jest ruch, ćwiczenia i aktywność! Zapraszamy także maluchy, które jeszcze nie chodzą. Wiek 1-3 lat