Program zajęć dedykowany jest dla dzieci w wieku 2-3,5 roku
przygotowujących się do debiutu przedszkolnego. Jego nadrzędnym celem jest rozwijanie więzi społecznych, a także poznawanie otaczającego świata poprzez ćwiczenia i zabawy w grupie.

Zapraszamy maluchy w wieku 4-5 lat na zajęcia plastyczne! Twórcze i manualne zabawy plastyczne wzbogacające osobowość. Zajęcia gwarantują przedszkolakom swobodny rozwój wyobraźni, zdolności manualnych oraz możliwość wyładowania emocji.