Realizowane cele na zajęciach to m.in. wprowadzenie w podstawowe zagadnienia plastyki: kompozycja barwna, umiejętność tworzenia koloru, rysunek i malarstwo z obserwacji natury i z wyobraźni, kopiowanie i odtwarzanie podstawowych wzorów z natury, umiejętność widzenia przestrzennego wyrażana w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Wiek 4-9 lat

Realizowane cele na zajęciach to m.in. wprowadzenie w podstawowe zagadnienia plastyki: kompozycja barwna, umiejętność tworzenia koloru, rysunek i malarstwo z obserwacji natury i z wyobraźni, kopiowanie i odtwarzanie podstawowych wzorów z natury, umiejętność widzenia przestrzennego wyrażana w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Wiek 4-9 lat.