Realizowane cele na zajęciach to m.in. wprowadzenie w podstawowe zagadnienia plastyki: kompozycja barwna, umiejętność tworzenia koloru, rysunek i malarstwo z obserwacji natury i z wyobraźni, kopiowanie i odtwarzanie podstawowych wzorów z natury, umiejętność widzenia przestrzennego wyrażana w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Wiek 4-9 lat

Uczestnicy zapoznają się podstawową wiedzą z historii sztuki oraz technikami plastycznymi (malarstwo akrylowe, akwarela, kolaż, rysunek, rzeźba), uczą się komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Nabierają umiejętności wyrażania emocji, myśli, idei za pomocą technik plastycznych.

Zajęcia
wtorek godz. 18.15 - 19.45

Opłata
60 zł /m-c ( 1 x w tyg. 90 min.)

Instruktor Piotr Sakowski - absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu. Współpracował z galeriami warszawskimi. Prowadzi Galerię „Czynną” w Domu Kultury „Włochy” oraz Galerię Start w Okęckiej Sali Widowiskowej gdzie prezentuje młodych dobrze zapowiadających się twórców.

KLIK - > ZAPISY NA ZAJĘCIA TYLKO PRZEZ STRONĘ strefazajec.pl

Informujemy, że zapisy na zajęcia w nowym sezonie kulturalnym rozpoczną się od dnia 9 września br.

INSTRUKCJA REJESTRACJI