Podczas zajęć realizowane są układy oraz mini-widowiska ruchowo-taneczne do muzyki dziecięcej i nie tylko. Uczestnicy uczą się pracy z rekwizytem, w scenografii i kostiumie. W układach tych wykorzystywana jest technika broadway oraz modern jazz. Celem zajęć jest praca nad prawidłową postawą ciała oraz koordynacją ruchową, poprawa sprawności psychomotorycznej. Bardzo ważnym elementem zajęć jest kształcenie poczucia rytmu oraz uwrażliwienie uczestników na zmiany dynamiki i tempa w muzyce, dlatego zajęcia wzbogacone są o elementy rytmiki z umuzykalnieniem.

Zajęcia

wtorek
wiek 5-7 lat godz. 17.45-18.30
wiek 8-11 lat godz. 18.30 - 19.30

Opłata
100 zł/m-c (1 x w tyg. 60 min., 1 x w tyg. 45 min.)

Instruktor Agnieszka Grzesik jest absolwentką muzykologii i pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J.Elsnera w Warszawie na wydziale rytmiki i fortepianu. Jest również instruktorem dyplomowanym tańca jazzowego i musicalowego. Od 15 lat pracuje w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w placówkach kultury w Warszawie, jest również nauczycielem dyplomowanym muzyki. Uczestnicy jej zajęć biorą udział w artystyczny

KLIK - > ZAPISY NA ZAJĘCIA TYLKO PRZEZ STRONĘ strefazajec.pl

Informujemy, że zapisy na zajęcia w nowym sezonie kulturalnym rozpoczną się od dnia 9 września br.

INSTRUKCJA REJESTRACJI