Zajęcia podnoszą ogólną sprawność ciała oraz uczą wyrażania emocji i ekspresji poprzez taniec. Sceniczne choreografie Zespołu Karman to show i muzyka. Ta popularna technika tańca  wykorzystywana jest w musicalach i spektaklach tanecznych. Zespół Karman istnieje od 2004 roku, celem jego działalności jest przygotowanie do występów scenicznych oraz konkursów tanecznych. Karman i jego soliści są laureatami wielu przeglądów i festiwali tanecznych.

Zajęcia
wtorek godz. 19.30

Opłata
80 zł/m-c (1 x w tyg. 120 min.)

Instruktor Agnieszka Grzesik - jest absolwentką muzykologii i pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J.Elsnera w Warszawie na wydziale rytmiki i fortepianu. Jest również instruktorem dyplomowanym tańca jazzowego i musicalowego. Od 15 lat pracuje w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w placówkach kultury w Warszawie, jest również nauczycielem dyplomowanym muzyki. Uczestnicy jej zajęć biorą udział w artystycznych projektach kulturalnych oraz mają na swoim koncie wiele sukcesów w konkursach tanecznych i wokalnych.

KLIK - > ZAPISY NA ZAJĘCIA TYLKO PRZEZ STRONĘ strefazajec.pl

Informujemy, że zapisy na zajęcia w nowym sezonie kulturalnym rozpoczną się od dnia 9 września br.

INSTRUKCJA REJESTRACJI