plakat z białym tłem, na środku żółto różowo pomarańczowe gwiazdy i napis 20 lat a na górze i na dole czarne napisy informujące o wydarzeniu

XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA obchodzi jubileusz dwudziestolecia!

Czym jest ASTERIADA?
Festiwal ASTERIADA powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest propagowanie wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Niemal co roku Festiwal zrzesza wykonawców w wieku od 7 do 26 lat, reprezentujących placówki szkolne i pozaszkolne oraz ośrodki kultury z całego Mazowsza. Prawie przez miesiąc najmłodsi uczestnicy po raz pierwszy próbują swoich sił jako twórcy, a starsi i bardziej doświadczeni realizują marzenia o występie na profesjonalnej scenie.

Dlaczego warto wziąć udział?
ASTERIADA to jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia. Festiwal pracował na swoją rozpoznawalność 20 lat. Od samego początku jego ideę wspierają uznani wykładowcy uczelni artystycznych, artyści scen polskich oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi uwagami, konstruktywnie wpływają na rozwój ich warsztatu artystycznego.

Kto wspiera tegoroczną ASTERIADĘ?
W tym roku patronat honorowy dla ASTERIADY sprawują:
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Burmistrz Dzielnicy Włochy – Jarosław Karcz
Patronat medialny objęło Polskie Radio RDC


Jak wygląda przebieg Festiwalu?
Eliminacje konkursowe prowadzone będą z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne (w tym zgłoszenia indywidualne).

Taniec: 21 – 22.04.2022
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Teatry: 25 – 26.04.2022
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Piosenka
13 – 14.05.2022 (Szkoły – Placówki pozaszkolne)
Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Koncert Galowy i Jubileuszowy:
29.05.2022
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 marca 2022 r.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów zawierających: wypełnioną elektroniczną kartę zgłoszenia i kopię dowodu opłaty wpisowej, oraz – jeśli oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zostało wyrażone na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – dostarczenie tego pełnomocnictwa Organizatorowi najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

Zgłoszenia należy przesłać korzystając z elektronicznej karty zgłoszenia dostępnej na stronie https://ankieta.dkwlochy.pl/  do dnia 11.03.2022

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 11.03.2022 na adres konkursy@dkwlochy.pl

Oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz pełnomocnictwa do wyrażania zgody na rozpowszechnianie wizerunku – jeśli oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zostały wyrażone na podstawie pełnomocnictwa – prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

Załącznik 1 a – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Załącznik 1 b – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na podstawie pełnomocnictwa
Załącznik 1 c – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej

Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” do 11.03.2022r
79 1240 6218 1111 0000 4620 4574
Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika lub nazwę zespołu i ilość osób
np. ASTERIADA 2022, PIOSENKA + Adam Babaciński/Zespół Radosny 8 osób

GRAFIKI PRZESŁUCHAŃ:
PIOSENKA
TANIEC
TEATR
Grafiki nie podlegają zmianom.

LISTY  LAUREATÓW:
piosenka

teatr
taniec

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych na uroczystość odczytania protokołów i wręczenia nagród, która odbędzie się podczas Gali Finałowej i Koncertu Jubileuszowego, w niedzielę 29 maja 2022 o godz. 16.00 w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A (IIIp.) w Warszawie.
Wykonawców zaproszonych telefonicznie do występu w Gali Finałowej prosimy o przesłanie do 19 maja podkładu muzycznego na adres: konkursy@dkwlochy.pl

W programie Gali m.in.:
· Wybrane prezentacje sceniczne XX Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
· Koncert Jubileuszowy w wykonaniu laureatów wcześniejszych edycji ASTERIADY
· Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XX Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Koncerty i uroczystość wręczenia nagród będą transmtowane online na kanale YouTube i FB Domu Kultury "Włochy"   https://youtu.be/7kjJlBaFfDY