biały plakat, na środku rysunek przedstawiający otwartą książkę, na której stoi lira a powyżej i poniżej informacje o wydarzeniu

DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI „MÓW DO MNIE WIERSZEM”
Zapraszamy do udziału w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Mów do mnie wierszem”, którego organizatorem jest Dom Kultury „Włochy”. Konkurs adresowany jest do uczestników z placówek szkolnych i pozaszkolnych. Do udziału w nim zachęcamy też osoby zgłaszające się indywidualnie.

Uczestnicy konkursu i kategorie wiekowe:
Kategoria I: zerówki oraz klasy I-III szkół podstawowych
Kategoria II: klasy IV – VI szkół podstawowych
Kategoria III: klasy VII-VIII szkół podstawowych
Kategoria IV: szkoły ponadpodstawowe
Kategoria V: osoby powyżej 19 roku życia

Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych i wytypowanie:
do 5 osób z przedziału klas 0 – III (od 6 roku życia)
do 5 osób z przedziału klas IV – VI
do 5 osób z przedziału klas VII – VIII
do 10 osób ze szkół ponadpodstawowych
Kategoria V – bez limitu osób.

Repertuar:
Kategoria I: Jeden utwór (wiersz) o tematyce dowolnej.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
Kategoria II i III: Jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna.
Czas trwania prezentacji do 3 minut
Kategoria IV i  V: Dwa utwory (wiersz i fragment prozy) – tematyka dowolna.
Czas trwania prezentacji do 4 minut

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2022 r
Zgłoszenia należy dostarczyć Organizatorowi osobiście pod adresem: Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa (pokój nr 1) lub przesłać drogą elektroniczną na adres konkursy@dkwlochy.pl za potwierdzeniem odbioru.
Grafik prezentacji będzie dostępny na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl, od 27 maja 2022r.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 czerwca 2022 roku  w siedzibie Domu Kultury „Włochy” przy ul. Bolesława Chrobrego 27.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych dyplomów odbędzie się 18 czerwca 2022 roku podczas Pikniku „Letnia Scena Włochy” w Parku Kombatantów przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 2 w Warszawie.
Szczegółowe informacje o finale i prezentacjach scenicznych zostaną przekazane laureatom drogą mailową.

Konkurs będzie oceniany przez jury wytypowane przez organizatora. Jury oceniać będzie recytatorów z podziałem na kategorie wiekowe.
W ocenie będą brane pod uwagę:
- dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- celowość użycia środków pozasłownych

Prosimy o pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku podopiecznych. Osoby pełnoletnie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części regulaminu oraz na stronie organizatora www.dkwlochy.pl

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

REGULAMIN
KARTA UCZESTNIKA - DZIECKO
KARTA UCZESTNIKA - OSOBA PEŁNOLETNIA

GRAFIK PREZENTACJI

WYPIS Z PROTOKOŁU

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz  prezentacje sceniczne wybranych laureatów będą miały miejsce podczas Pikniku „Letnia Scena Włochy” 18 czerwca 2022r o godz. 15.00 w Parku Kombatantów  (okolice Biblioteki Publicznej przy ul. Ks. Juliana Chrościckiego 2).
Recytatorzy biorący udział w prezentacjach scenicznych zostaną zaproszeni drogą mailową.