Czym jest ASTERIADA?
Festiwal ASTERIADA powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest propagowanie wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
Co roku Festiwal zrzesza wykonawców w wieku od 7 do 26 lat, reprezentujących placówki szkolne i pozaszkolne oraz ośrodki kultury z całego Mazowsza. Prawie przez miesiąc najmłodsi uczestnicy po raz pierwszy próbują swoich sił jako twórcy, a starsi i bardziej doświadczeni realizują marzenia o występie na profesjonalnej scenie.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?
ASTERIADA to jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia. Festiwal pracował na swoją rozpoznawalność ponad 20 lat. Od samego początku jego ideę wspierają uznani wykładowcy uczelni artystycznych, artyści scen polskich oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi uwagami, konstruktywnie wpływają na rozwój ich warsztatu artystycznego.

Kto wspiera tegoroczną ASTERIADĘ?
W tym roku o patronat honorowy dla ASTERIADY poprosiliśmy:
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika
Burmistrza Dzielnicy Włochy – Jarosława Karcza
Zarząd Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP

Jak wygląda przebieg Festiwalu?
Eliminacje konkursowe prowadzone będą z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne (w tym zgłoszenia indywidualne).
Konkurs Piosenki:
14 -15 -16 kwietnia 2023 - Etap I
Miejsce: Artystyczny Dom Animacji, ul. ks.Juliana Chrościckiego 14, Warszawa
28 – 29 kwietnia 2023 – Etap II
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Konkurs Teatrów Amatorskich:
16 – 17 kwietnia 2023
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Konkurs Taneczny:
21 – 22 kwietnia 2023
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Koncerty Galowe:
19 maja 2023 – laureaci z placówek oświatowych, godz. 14.00
20 maja 2023- laureaci z placówek pozaszkolnych, godz. 16.00
Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 marca 2023 r.
Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów zawierających: wypełnioną elektroniczną kartę zgłoszenia i kopię dowodu opłaty wpisowej, oraz – jeśli oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zostało wyrażone na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – dostarczenie tego pełnomocnictwa Organizatorowi najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

Zgłoszenia należy przesłać korzystając z elektronicznej karty zgłoszenia dostępnej od stycznia 2023
Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 12.03.2022 na adres konkursy@dkwlochy.pl

Oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz pełnomocnictwa do wyrażania zgody na rozpowszechnianie wizerunku – jeśli oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zostały wyrażone na podstawie pełnomocnictwa – prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.
Załącznik 1 a – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Załącznik 1 b – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na podstawie pełnomocnictwa
Załącznik 1 c – Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej

Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” do 11.03.2022r
79 1240 6218 1111 0000 4620 4574
Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika lub nazwę zespołu i ilość osób
np. ASTERIADA 2023, PIOSENKA + Adam Babaciński/Zespół Radosny 8 osób.

REGULAMINY

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 1

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 2

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Link do Elektronicznych kart zgłoszeń - https://ankieta.dkwlochy.pl/