7.12.2022 środa 12-13.30
Spotkanie z Panią Joanną Romaniuk
RUCH ODDECH GŁOS 

Ruch, oddech,  głos – zajęcia  ośmielające  do zabawy  głosem, do rozpuszczania napięć wibracją własnego głosu (to  pierwszy  najważniejszy uzdrawiający dźwięk) - bez krzyków i wrzasków, po prostu  eksplorowanie głosek, połączeń głosek, dźwięków – po  łagodnym przygotowaniu mięśni oddechowych i kilku ćwiczeniach oddechowych.

14.12.2022 środa 12-13.30
Wykład Pana Adama Raszewskiego
"NIE TYLKO ZA KRÓLA SASA. ZWYCZAJ UCZTOWANIA W PRZEKAZACH DAWNYCH WIEKÓW."

Wykład koncentruje się wokół zwyczaju biesiadowania. Stanowi nawiązanie do antycznych zwyczajów ucztowania, połączonych także z wymiarem intelektualnym i duchowym. Przybliża nowożytne tradycje spotkań możnowładców, funkcje urzędników dworskich zaangażowanych w przygotowywanie spotkania przy stole. Nie brakuje ciekawostek kulinarnych i personalnych. W efekcie chyba wszyscy zastanawiamy się, jak nasi przodkowie byli w stanie tak długo celebrować atmosferę uczt.

Adam Raszewski – politolog, doktor nauk społecznych, absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium). Ukończył politologiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W lipcu 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Myśl polityczna hrabiego de Chambord jako przykład idei legitymizmu. Absolwent studiów menedżerskich MBA na amerykańskiej Executive Academy of Scottsdale. W swoim CV ma również zwycięstwa w konkursach na najlepszy artykuł naukowy i tytuł laureata Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Stypendysta programu CEEPUS w Wiedniu, Pradze, Strasburgu, Koszycach, Trnavie. Od 3 lat uczy seniorów, prowadząc wykłady pod patronatem placówek kultury w całym kraju.

21.12.2022   środa 12-13.30
SPOTKANIE  ŚWIĄTECZNE z koncertem kolęd w wykonaniu Pani Agaty Zakrzewskiej