Wykłady w październiku 2023

Informacje szczegółowe w "czytaj więcej".

4.10.2023 środa godz. 12.00 „O zamkach Krzyżaków  w Polsce”

Wykład Pana Marka Znamienkiewicza

- Część 1 Skąd się wzięli Krzyżacy w Polsce? Jak doszło do zaproszenia rycerzy do Polski? Jakie były cele wypraw krzyżowych? Jak doszło do rozwiązania zakonu?
- Część 2.  Jak zamki były budowane? Jakie były zasady dotyczące poszczególnych pomieszczeń wewnątrz zamków? Jak wyglądało życie codzienne w zamach Krzyżackich?

11.10.2023 środa godz. 12-13.30                                                                 

„Jak wykorzystuje się dziedzictwo poniemieckie do budowania marki regionu i inicjatyw prywatnych na Mazurach?”                                                          

Wykład Pana Wojciecha Bedyńskiego.

Jak wpłynęło i wpływa w dalszym ciągu dziedzictwo poniemieckie na naszą kulturę oraz postawy przedsiębiorczości? Poruszone będą m.in. takie zagadnienia jak kreacja i przekształcanie się krajobrazu kulturowego; miejsca pamięci i nie-pamięci; opowieści o doświadczeniach, zakorzenienia, migracje; formy i procesy instytucjonalizowania pamięci – praktyki muzealne, pomniki, edukacja w miejscach pamięci oraz związki pamięci ze sztukami wizualnymi.

18.10.2023 środa godz. 12-13.30                                                                                 

„Mobilność społeczna i terytorialna na przykładzie Giżycka – czyli dlaczego ludzie wyjeżdżają? Czy jadą tylko za chlebem? Dokąd jadą?”

Opowieść będzie dotyczyć nie tylko mieszkańców samego Giżycka.

Wykład Pana Wojciecha Bedyńskiego.

Etnolog i historyk kultury, adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Interesuje się kwestiami tożsamości, pamięci, krajobrazem kulturowym, przestrzenią sakralną, kulturą krajów celtyckich, historią Europy. Wykładowca zanalizuje problem mobilności terytorialnej i społecznej oraz ich wzajemnych powiązań na podstawie biografii mieszkańców Giżycka. Nie małą rolę w procesie badań odegrał internet, który pomógł odnaleźć mieszkańców Giżycka i okolic na całym świecie.

25.10.2023 środa godz. 12-13.30                                                                  

„Kultura i życie towarzyskie Warmii i Mazur.”

Wykład Pani Moniki Kiecy.

Mazurzy i Warmiacy, ich życie codzienne, kultura: język, obyczajowość rodzinna, religie i specyficzne zwyczaje ludowe. O ludności, która jest mieszanką kolonistów polskich, niemieckich, litewskich a także innych narodowości opowie przewodniczka po Warszawie i warszawskich muzeach. Rusycystka i rosjoznawczyni. Interesuje się architekturą jako przejawem idei i aspiracji społecznych i sztuką pod każdą postacią.