Jeśli potrzebujesz informacji, zadzwoń na infolinię:
WARSZAWSKA INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY 505 700 701 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00.
Інформація для громадян України

Informacje dla Obywateli Ukrainy

    Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
     Po przekroczeniu granicy, jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego znajdującego się w miejscowościach przy granicy. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua (otwiera się w nowej karcie)
    W punkcie recepcyjnym otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zostanie udzielona pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
    Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną. Każdy obywatel Ukrainy będzie mógł przekroczyć granicę bez znaczenia czy posiada dokumenty do tego uprawniające.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:
    ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego lub wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
    wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
    posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
    wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym w trakcie przekraczania granicy lub zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej również podczas przekraczania granicy.

Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że skończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.
Obywatele Ukrainy w województwie mazowieckiem będą mogli przedłużać swoje dalsze przebywanie w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5.
Tutaj otrzymasz również pomoc w zakresie informacji dotyczącej procedury związanej z legalizacją pobytu.
Wszelkie informacje w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco również na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/biezace-informacje-wsc (otwiera się w nowej karcie)

oraz stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow (otwiera się w nowej karcie)

Jeśli przebywasz w województwie mazowieckiem i potrzebujesz pomocy, również w zakresie uzyskania noclegu możesz skorzystać z pomocy pod bezpłatnym numerem telefonu: 987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 22 500 43 76.


Informacja dla obywateli Ukrainy
Інформація для громадян України