Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna człowiekowi. Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest dobra. Daje powód do przeżywania radości. Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety.

Przygotowanie  gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa. Wokół  pracowni gromadzą się różne grupy dzieci, młodzież, dorośli, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy mogą spotkać się przy wspólnej pracy, mają możliwość bezpośrednich kontaktów, wzajemnego poznawania się i zrozumienia. Tworzą klimat naszej GLINIANKI. Pracownia to miejsce  szczególne. Tu można realizować artystyczne projekty i ciekawie spędzić czas wolny. Może nie każdy uczestnik pracowni stanie się artystą, ale na  pewno stanie się osobą bardziej wrażliwą na piękno.

Zajęcia indywidualne i dla grup zorganizowanych (do 10 osób jednocześnie) z ceramiki i witrażu odbywają się od poniedziałku do czwartku ,w piątki grupy po wcześniejszym ustaleniu .
W zajęciach mogą brać udział dzieci od lat 5-ciu, młodzież i osoby dorosłe po wcześniejszym zapisaniu na zajęcia i ustaleniu dnia i godziny zajęć.

poniedziałek  
Grupa A          godz. 12.00-13.00
Grupa B          godz. 13.30-15.30

wtorek           
Grupa C          godz. 11.40-12.40
Grupa D          godz. 13.00-14.00

środa                   
Grupa E          godz. 12.00-13.00
Grupa F          godz. 13.00-15.00


Informacje: tel. 695-640-909  w godzinach pracy pracowni.

Instruktor: Maria Kreft-Górska

Zapisy na zajęcia tylko przez stronę strefazajec.pl - kliknij


kliknij, aby obejrzeć filmik


Opłaty:
zajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg. 120 min - 150 zł/m-c
zajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg.   60 min -  80 zł/m-c
zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 227  1x tyg. 120 min. - 100 zł/m-c
zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 227  1x tyg.   60 min. - 70 zł/m-c
jednorazowe wejście grupy zorganizowanej - lekcja pokazowa 90 min. dla maksymalnie 10 osób - 30 zł/osoba (przy podziale grupy: 15 zł/osoba - witraż, 15 zł/osoba - ceramika)

 

W ramach opłaty za zajęcia pracownia oferuje:
- opiekę merytoryczną
- glinę w ilości określonej przez instruktora
- narzędzia do obróbki gliny
- farby ceramiczne „Angoby"
- szkliwo podstawowe (transparentne)
- wypalanie prac w piecu ceramicznym (decyzję o wypaleniu prac podejmuje instruktor)