Trening umiejętności społecznych (kultura dialogu i kontaktów społecznych)
Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 5-12 lat, z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych.


Trening Umiejętności Społecznych ( (metodą  Arnolda P.Goldsteina) jest formą psychoedukacyjnych zajęć grupowych, przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumie się m. in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.

Istotą treningu jest nauka konstruktywnych zachowań społecznych, między innymi:
•     nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami,
•     odczytywania i rozumienia emocji oraz odpowiednie reagowanie na trudne emocje,
•     przestrzegania zasad i regulaminów,
•     ponoszenia konsekwencji swojego zachowania
•     sposobów reagowania na zaczepki innych,
•     panowania nad własną złością,
•     czekania na swoją kolej,
•     rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami,
•     akceptowania porażki,
•     odczytywania komunikatów niewerbalnych,
•     kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
•     koncentracji uwagi i ćwiczenie tej umiejętności,
•    pohamowania spontanicznych nieakceptowanych społecznie reakcji

Dzięki temu, że Trening Umiejętności Społecznych odbywa się jako „terapia poprzez zabawę” dzieci chętnie w nim uczestniczą. Za swoją pracę dzieci otrzymują pozytywne  wzmocnienia zarówno od trenerów jaki i rówieśników, co dodatkowo motywuje je do nauki nowych umiejętności. Pozytywne doświadczenia nabyte w grupie treningowej wzmacniają samoocenę dziecka, co zachęca do powtarzania ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, wycofane, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, dzieci z ADHD, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.
Przed zapisaniem dziecka prosimy skonsultować się z instruktorem. Tel. 601-092-442.

wtorki      godz. 16.30-17.30      grupa 5-8 lat
                   godz. 17.45 – 18.45   grupa 9-12 lat                                                       


Instruktor: Sebastian Stafecki - certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości

Zapisy na zajęcia tylko przez stronę strefazajec.pl - kliknij


Opłata:
250 zł/m-c   (1x tyg. 60 min.)