Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata mają na celu przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. W trakcie zajęć maluchy doskonalą sferę fizyczną, poznawczą oraz emocjonalną. Małymi krokami, dostosowanymi do indywidualnego tempa maluchów, pomagamy im rozstać się z rodzicami.

Zajęcia trwają 3 godziny i oparte są głównie na grupowych zabawach ruchowych, tanecznych, plastycznych, tematycznych stymulujących rozwój dzieci. W trakcie trwania zajęć przewidujemy przerwę na drugie śniadanie.

środy   godz. 09.30-12.30

Instr. Magdalena Taperek

Opłata: 240,-zł/m-c (1x tyg.3 godz.)


Zapisy tylko przez stronę strefazajec.pl - kliknij