Zapraszamy dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorosłych. Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym raz w tygodniu przez 45 minut w środy i soboty. Zakładamy, że pod koniec roku każdy opanuje notację muzyczną, nauczy się analizować i grać proste utwory. Przewidujemy koncert, w którym będzie mógł wystąpić każdy, kto dobrze się przygotuje i co najważniejsze będzie miał na ma ochotę.

Zajęcia gry na gitarze od podstaw dla dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży i dorosłych, prowadzone w grupach 4-osobowych.