Zajęcia gry na gitarze – są to zajęcia grupowe (max.6 osób w grupie) przeznaczone zarówno dla osób początkujących jak i średnio-zaawansowanych oraz zaawansowanych. Grupy podzielone są według wieku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają pełną godzinę. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać własny instrument.