Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-10 lat.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci mają możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki. Teatr stanowi bowiem syntezę wszelkich środków artystycznego wyrazu, łączy w sobie plastykę, muzykę, słowo i ruch. Zabawa w teatr umożliwia dzieciom spełnić ich naturalne potrzeby i skłonności – poznawanie i naśladowanie świata, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na temat otaczającej je rzeczywistości oraz nieskrępowanego wyrażania emocji.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę, przynosi im wiele korzyści. Rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija umiejętności ruchowe oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieśmiałe, pochłonięte zabawą zapominają o nieśmiałości, zyskują odwagę i pewność siebie. Dzieci bardziej ekspresyjne, mające problem ze skupieniem się na jednej konkretnej rzeczy uczą się koncentracji i skupienia, bowiem bardzo ważnym aspektem zajęć teatralnych jest nauka oraz ćwiczenie tych właśnie umiejętności, niezbędnych nie tylko podczas pracy nad etiudą czy przedstawieniem, ale również w szkole podczas nauki.

Teatr uczy szacunku do pracy drugiego człowieka, uczy współdziałania w grupie oraz ćwiczy cierpliwość poprzez oczekiwanie na „swoją kolej”. Duże korzyści dzieci wynoszą z zabaw teatralnych, w których nie posługują się gotowym tekstem lecz mówią własnymi słowami, improwizują. Dzięki temu rozwijają kompetencje językowe, uczą się poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększają zasób słownictwa, próbując dobierać słowa najbardziej odpowiednie w danej sytuacji, scenie. Równie wartościowa jest zabawa w inscenizację utworów literackich, opowiadań, wierszy, legend, baśni czy też scen z filmów dla dzieci.

Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, uczą wyrażania i kontrolowania emocji oraz pewności siebie. Dają także możliwość wspólnego działania i wspólnej radości z osiągniętego celu. Są jednym z efektywnych środków wychowania wszechstronnego.

Cele zajęć:

•    rozbudzanie wyobraźni,
•    kształtowanie pewność siebie,
•    nabycie i ćwiczenie umiejętności koncentracji,
•    nauczenie współdziałania w grupie,
•    pobudzenie twórczego myślenia,
•    zwalczanie wstydu przed publicznymi wystąpieniami,
•    rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość,
•    rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
•    wdrażanie do samodzielności,
•    ćwiczenie pamięci,
•    poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
•    doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
•    pobudzanie do twórczej aktywności,
•    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
•    ćwiczenie narządów mowy.
•    nauka cierpliwości

Metody pracy:

•    zabawy integracyjne,
•    pedagogika zabawy,
•    ćwiczenia koncentracji,
•    zabawy teatralne,
•    ćwiczenia dramowe,
•    ćwiczenia narządów mowy - ćwiczenia dykcyjne i techniki oddechowe
•    improwizacje aktorskie.

piątki     godz. 16.00-17.00


Instruktorzy: Izabela i Sebastian Stafeccy


Opłata:
90 zł/m-c  (1x tyg. 60 min.)

Zapisy na zajęcia tylko przez stronę strefazajec.pl - kliknij