Na plakacie są dwa zdjęcia rodziców z małymi dziećmi oraz informacje na temat zajęć

Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 2.mc życia do 2,5 lat. Jedyne zajęcia dla maluszków, poparte badaniami naukowymi.