Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 ½ roku mają na celu przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. W trakcie zajęć maluchy doskonalą sferę fizyczną, poznawczą oraz emocjonalną. Małymi krokami, dostosowanymi do indywidualnego tempa maluchów, pomagamy im rozstać się z rodzicami. Ale przede wszystkim stwarzamy warunki do bezpiecznej i bezstresowej adaptacji w grupie rówieśniczej.

Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 2.mc życia do 2,5 lat