Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 ½ roku mają na celu przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola.

Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 2.mc życia do 2,5 lat